VOORWAARDEN

ALGEMEEN
Wij danken u hartelijk voor het registeren als gebruiker van 24-7presslounge.
Zodra u zich heeft geregistreerd gaat u akkoord met alle voorwaarden en
onze privacy policy.

De volgende voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en 24-7presslounge
en diens services en diensten. 24-7presslounge is onderdeel van Ka produceert,
geregistreerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam.

Door u te registreren bij 24-7presslounge.com, 24-7presslounge.nl en andere
aanverwante sites, geeft u aan alle voorwaarden te hebben gelezen en
te hebben geaccepteerd. Zo niet dan kunt u geen gebruik maken van
“DE WEBSITE” en alle aangeboden “DIENSTEN” en “SERVICE PAKETTEN”.

PRIVACY POLICY
Privacy is een belangrijk goed, dat begrijpen wij bij 24-7presslounge heel goed.
Wij respecteren daarom ook het vertrouwen dat u in ons hebt.
wij hebben daarom een paar simpele regels opgesteld:

-We zullen uw persoonsgegevens niet door verkopen aan derden.
-We zullen u geen ongevraagde mails sturen
-We zullen ernaar streven een zo goed mogelijk veiligheidsbeleid te voeren
om uw persoonsgegevens en data te beschermen.

mocht u vragen hebben over ons privacy beleid neem dan contact met ons op.
Heeft u bezwaar tegen ons privacy beleid, onthoud u dan van het gebruik van de diensten van 24-7presslounge.

DEFINITIES
Website: 24-7presslounge.nl
Diensten: alle diensten en services die het bedrijf levert
Het Bedrijf: 24-7studio’s en 24-7presslounge, beide onderdelen van Ka produceert.
De Klant: de bedijven/ merken die pr beeld en tekst op onze site plaatsen
Content van de Klant: tekst en (beeld)materiaal dat door de merken op de site is gepaatst
De Pers: stylisten, redacteuren, vormgevers en bloggers die beroepsmatig gebruik
maken van pr beeld of tekst voor hun publicaties.

1.EIGENAAR VAN DE WEBSITE ZIJN DIENSTEN EN CONTENT
Alle “Diensten” aangeboden op deze website zijn van 24-7presslounge,
label van Ka produceert en hierna te noemen HET BEDRIJF.
Alle content die DE WEBSITE kenmerkt of weergeeft, inclusief, maar zich niet beperkt tot, tekst, graphics, foto’s, beeldmateriaal, filmpjes, geluiden, illustraties, software en ander materiaal waar door middel van onze diensten gebruik van gemaakt kan worden, is eigendom van het bedrijf en van onze derde partijen en/of partners en media eigenaren.
Dat zijn degenen die beeldmateriaal of andere content op 24-7presslounge
hebben geplaatst. Hun eigendommen zullen verder worden genoemd als content
van de klant. Alle elementen op deze website, inclusief maar beperkt zich niet alleen tot het algemene design en media materiaal, zijn beschermd door algemene wetten die van toepassing zijn op handelsrecht, intellectueel eigendomsrecht, copyright en morele rechten.
Niets van deze website (behalve het beeldmateraal van de merk eigenaren) mag
worden gebruikt, gekopieerd of worden uitgezonden op welke manier dan ook.
De website met alle informatie blijft eigendom van het bedrijf Ka produceert
onder de handelsnamen 24-7presslounge, 24-7presslounge.nl en 24-7presslounge.com
Behalve als het intellectueel eigendom betreft van de merk eigenaren.
alle twisten zullen onder Nederlands recht vallen.

2.GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN REGELS
24-7presslounge is gemaakt om het de professionele pers en media makkelijk te maken, om persmateriaal en met name het daarbij behorende beeld makkelijker te vinden en te gebruiken in redactionele media. Elk ander gebruik is verboden.
Hiermee schend u niet alleen de voorwaarden van deze site, maar schend u ook de copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten.
Ook als niet geregistreerde bezoeker dient u zich aan alle voorwaarden en regels te houden.


3.VOOR DE PERS
3.1 Algemene gebruikers regels voor de pers.
3.1.1 Je bent een journalist of werkt voor de print of on-line media en
je gebruikt de diensten en het beeldmateriaal alleen voor redactioneel gebruik.
3.1.2 Je mag de content van onze klanten en onze diensten alleen gebruiken
zonder de reputatie van 24-7presslounge of onze klanten te beschadigen.
3.1.3 Je mag alleen de content van onze klanten en onze diensten gebruiken voor
journalistieke en redactionele doeleinden mits deze niet in strijd zijn met het
intellectueel eigendom van onze klanten en met onze algemene voorwaarden.
3.1.4 Je voorziet het geplaatste beeldmateriaal van de merken van volledige
bijschriften en geeft het merk duidelijke naamsvermelding.
3.1.5 Je mag geen enkel aspect van het beeldmateriaal of andere content
van de klant veranderen, aanpassen of  wijzigen. Wij vertrouwen er op dat
wij de Content die we ter gebruik aan bieden ongewijzigd gebruikt zal worden.
Alleen croppen of gereed maken voor print of distributie is toegestaan.
Je mag het beeld/ content niet dusdanig wijzigen dat de content zienderogen
veranderd of onherkenbaar is geworden.
3.1.6 Wij zijn gerechtigd je te beoordelen op je pers kwalificaties, ook hebben wij het recht het lidmaatschap te beëindigen of het gebruik van bepaalde diensten te wijzigen.
3.1.7 Content van de klant en diensten mogen nooit misbruikt, in verband of in
verbinding gebracht worden met ongewenste content.
3.1.8 Je mag content van de klant of beeldmateriaal nooit dusdanig gebruiken
dat het in verband gebracht kan worden met onwenselijke uitingen zoals pornografie, racisme of ander sociaal onwenselijk of beledigend materiaal.
3.2 Wij mogen je registratie onmiddellijk beëindigen als wij ontdekken,
of je er van verdenken, niet naar onze Voorwaarden te hebben gehandeld of regels
en voorwaarden hebt overtreden.
3.2.1 Je krijgt toegang tot onze service door het gebruik van email adres
in combinatie met een password. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid hiervan. Ieder oneigenlijk gebruik van je persoonlijke gegevens dienen aan het bedrijf door gegeven te worden. Bij het niet melden van oneigenlijk gebruik, ben je verantwoordelijk voor het misbruik.

TOESTEMMING TOT GEBRUIK
4 BEËINDIGEN
4.1 Je mag je registratie altijd beëindigen, stuur dan een mail naar press@24-7presslounge.nl met je verzoek en we halen je uit het bestand.
4.1.2.Bij je registratie garandeer je dat alle informatie die je ons geeft, correct is en feitelijk waar is. Veranderen je omstandigheden of functie dan ben je verplicht je gegevens aan te passen. Wij hebben het recht je lidmaatschap te beeindigen of het gebruik van bepaalde diensten te wijzigen mochten de gegevens niet juist zijn.

DISCLAIMERS
Wij leveren deze site met al zijn diensten “zoals hij is”, met alle eventuele
tekortkomingen en zoals hij nu beschikbaar is. Wij en onze leveranciers kunnen u
geen garanties bieden op onze diensten, anders dan de wettelijke verplichtingen.
Wij en onze leveranciers streven ernaar dat alle producten en diensten die wij
leveren van een zo goed mogelijke kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het
beoogde doel. Hoewel wij hier alle redelijke moeite voor doen kunnen wij
geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid van de diensten.
Ook kunnen wij geen garanties geven op de resultaten die uit de diensten kunnen
worden verkregen en of deze aan al uw eisen zal voldoen. Wij kunnen u niet
garanderen dat u gebruik kunt maken vanuit iedere locatie van uw keuze
(rechtstreeks of via het netwerk van derden). Wij kunnen niet garanderen dat
wij voldoen aan de locale regels en overheidsbepalingen voor distributie van
persmateriaal. Het kan zijn dat er aanvullende (consumenten)rechten bestaan
in plaatselijke wetgeving, maar die kunnen dit contract niet veranderen.
U gebruikt de Site en Diensten op eigen risico.

 

24-7PressLounge.nl 

Online image service for brands and media

 

 ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR DE PROFESSIONELE PERS. Lees hiernaast de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van onze beeldbank.